ساناز حائری مصاحبه با دیاریو د لئون

Interview with Diario de Léon

هنرمندان ایرانی موسسه ی ولا زانتی را به اشغال خود درمی آورند . هفت نقاش ایرانی اقدام به عرضه آثار خود در لئون کردند . مارسلینو کوئواس – لئون

تعدادی از هنرمندان با ملیت ایرانی که فعالیت هنری خود را در اروپا و در فضایی متفاوت دررشته های مختلف نقاشی ، طراحی و مجسمه سازی دنبال میکنند اقدام به تشکیل گروهی کرده اند که هدف آن گرد هم آوردن ایرانیانِ در تبعید ، جهت نشان دادن خلاقیت و فعالیت های هنری آنهاست .در آثارآنها تاثیرمشخص هنرغربی همراه با غنای فرهنگی موطن شرقی این هنرمندان و زبان جهانی هنرمعاصر همزمان دیده می شود. این گروه شاخص که از سعید رجبی ، رضوان خانی ، نیلوفر میرهادی ، شهراد ملک فضلی ، ایمان ملکی ، ساناز حائری و مسعود برقی تشکیل شده است در گالریِ هنریِ موسسه ی ولا زانتی (موسسه ای که به نام نقاش مشهوراسپانیایی در قرن بیستم، خوزه ولا زانتی در شهر لئون اسپانیا احداث شده است) اقدام به ارائه آثار خود کردند. نمایشگاهی جالب و دیدنی که سبکهای

 مختلف و آثاری برجسته با تکنیک های بسیار متفاوت را شامل می شود و تاثیر هنرغربی در آنها بارز است . این آثار از لحاظ سبک برخی نزدیک به نقاشان قرن 19 اروپا و برخی دیگر نمایانگر نوعی رئالیسم شهری و به دوراز هرگونه تاثیرات شرقی هستند . برخی از هنرمندان نیزدر آثارشان به فضاهای انتزاعی و نوعی اکسپرسیونیسم خاص و متفاوت نزدیک شده اند که در این بین، دسته بندی سبکِ کاریِ مجسمه ها بسیار دشوار به نظر میرسد. شاید برای مخاطب اروپایی مشاهده ی چنین تصویری از هنر فعلی ایران دور از انتظار به نظر برسد زیرا این آثارِ نقاشی و مجسمه به صورت مشهودی با هنرغرب  تلفیق شده اند و نوع نگاه این هنرمندان ارتباطی با اگزوتیسمی که از کشور موطن آنها انتظار میرود ندارد. این گروه که قصد دارد آثار این هنرمندان را در تمام اسپانیا و اروپا به نمایش در آورد در واقع زمانی به وجود آمد که گالری لئونی پرسپولیس که توسط مسعود برقی اداره میشد اقدام به برگذاری نمایشگاهی از آثار ایرانیان مقیم اروپا کرد. پس از آن هنرمندان گرد هم آمده در تبعید تصمیم به تشکیل گروهی برای شناساندن هنر ایران از طریق برپایی نمایشگاههای گروهی در اروپا گرفتند . اولین نمایشگاه گروهی آنها در اکتبر 2010 بود و آخرین آنها نمایشگاهی است که اکنون در موسسه ی ولا زانتی پذیرای مخاطبین است .