گالری ایرانشهر ساناز حائری

ساناز حائری در یک پلان

ساناز حائری در یک پلان

iranshahrvision's profile picture

«در يك پلان» پروژه‌ایست به‌مانند يكباره سرك كشيدن به خلوت كاري آرتيست به نيت درك فضاي ذهني‌ هنرمند، آن‌هم نه به شيوه مستقيم.
«در یک پلان»، حاصل تلاش پلتفرم ویژن برای آشنائی بیشتر مخاطبین با هنرمندان پلتفرم و به‌اشتراک گذاشتن بخش کوچکی از زندگی فردی هنرمندان با مخاطبین است.
تیم ویژن در این پروژه در نظر دارد تا با نزدیک‌تر کردن افکار هنرمندان و هنردوستان به یکدیگر، آثار و روحیات هنرمند را برای مخاطبین‌، ملموس‌تر و آشناتر گرداند.

در یک پلان امروز، همراه با کتاب «دیو باد»، کتابی نوشته شده توسط هنرمند روز «ساناز حائری
«دیوباد» نوشته‌ ساناز حائری، نویسنده معاصر، داستانی است در چهار فصل و حدود صد و چهل صفحه. کلمه «دیوباد» در اشعار نظامی به چند معنی آمده‌است که یکی از آنها، بادهای سیاهی است که آسمان را تیره و تار می‌کند. محور اصلی داستان نیز بر همین مبنا است و رویکرد استعاری و شعرگونه‌ی متن، وامدارِ متون کلاسیک ایرانی است.
سبک نوشتاری نویسنده از عناصر مختلف گردباد یعنی فرم‌های دایره‌ای، حفره‌ها و آشفتگی پیروی می‌کند و در هر فصل – که نماینده ی یکی از فصول سال است- یک راوی زن، در فضایی گنگ و وهم آور، تجربیات عجیب و شخصیش را از زندگی، عشق و… برای مخاطب بازگو می‌کند؛ در انتها اما مشخص نیست که این راوی‌ها یکی‌اند یا زندگیشان با یکدیگر فصول مشترکی دارد. شخصیت‌های داستان همگی افرادی بی‌نام و نشان‌اند که شخصی‌ترین مسائل زندگیشان را با ترس و تردید در قالب یک مونولوگ با مخاطب در میان می‌گذارند. داستان ارجاعات مختلفی به ادبیات ایران و غرب و متون مذهبی دارد؛ دنیایی عجیب و رویاگون که در آن تشخیص انسان، حیوان، فرشته و شیطان، گاه بسیار دشوار می‌شود:

«ساناز حائری در یک پلان»
گالری ایرانشهر